Izvēlne

Mini - čats


Aptauja
Projekts "Latviska Anglija":
Atbilžu kopskaits: 168


Ieejas formaStatistika


Kopā Online: 1
Viesi: 1
Lietotāji: 0Latvijas Reitingi


Sākums » Raksti » Home Office

4. Veidlapas aizpildīšana.
   Ja Jūs atkāroti iesniedzat pieteikumu, kamēr vēl nav pieņemts lēmums sakarā ar Jūsu pirmo pieteikumu (piemēram, ja Jūs sākotnēji esat iesniedzis pieteikumu, pamatojoties uz A darbu, bet esat nomainījis darbu uz B darbu un nosūtat otro pieteikumu, pamatojoties uz B darba datiem) un Jūsu pirmais pieteikums tiek atteikts, Jums būs jāmaksā par atkārtoto pieteikuma iesniegšanu, jo tas tiks uzskatīts par Jūsu pirmo pieteikumu reģistrācijai WRS.

    Ja Jūsu pieteikums tiek nosūtīts Jums atpakaļ tādēļ, ka Jūs neesat samaksājis pilnā apmērā, Jums ir jāziņo par to savam darba devējam un atkārtoti jānosūta pieteikums ar pareizu maksājumu.

    Ir ļoti svarīgi, lai maksājuma veidlapa tiktu aizpildīta pareizi. Jebkādas kļūdas var novērst maksājuma izskatīšanu un mums būs jānosūta pieteikuma veidlapa Jums atpakaļ. Tas aizkavēs pieteikuma izskatīšanas laiku.

    Ja Jums jau ir reģistrācijas karte, Jums ir jāaizpilda tikai Maksājuma veidlapas A un B daļas. Lūdzam sniegt sīkas ziņas par personu, ar kuru mēs varam sazināties, ja mums ir jautājumi par Jūsu pieteikumu, piemēram, Jūsu darba devēja kontaktinformāciju.

    Maksājums ir jāpievieno klāt pie pieteikuma (ja vien pieteikuma iesniedzējam jau nav reģistrācijas kartes) un apmaksas dokuments ir jāaizpilda pilnībā un kārtīgi. Samaksu var veikt ar:
• AK pasta pārskaitījumu;
• AK bankas čeku (personīgo vai uzņēmuma);
• debetkarti (tikai AK izsniegtas Delta vai Maestro); un
• kredītkarti (tikai Visa vai MasterCard).
  Ja Jūs maksājat ar čeku, lūdzu pārliecinieties, ka Jūs nosūtat vienu čeku £90 vērtībā. Ja pievienosiet divus vai vairākus čekus, kuru kopējā vērtība būs £90 (piemēram, vienu čeku par £50 un vienu par £40), Jūsu pieteikums tiks atgriezts Jums atpakaļ.

    Lūdzam nesūtīt skaidru naudu.

Lūdzam ņemt vērā, ka
mēs nepieņemam nekādus citus maksājumus, tai skaitā čekus un maksājuma uzdevumus mārciņās, kas izdoti ārvalstu bankās.

Lai maksājums būtu derīgs, maksājuma dokuments ir jāaizpilda pareizi.


Tikai vairākkārtēji pieteikumi


   Darba devējs vai viņa pārstāvis var iesniegt līdz 25 pieteikumiem par vienu nodevu, aizpildot WRS-Multiple samaksas veidlapu. Nodeva maksājama par katru pieteikuma iesniedzēju (izņemot, ja pieteikuma iesniedzējs ir atbrīvots no nodevas maksāšanas). Ja Jūs iesniedzat vairāk par 25 pieteikumiem par vienu nodevu vai maksājums neaptver visus iesniegtos pieteikumus, mēs nevarēsim apstrādāt nevienu no pieteikumiem un tie tiks nosūtīti jums atpakaļ.

   Lūdzam ņemt vērā: pieteikuma veidlapai par katru personu, par kuru Jūs iesniedzat pieteikumu reģistrēšanai shēmā, klāt jāpievieno WRS-Multiple samaksas veidlapu. Jūsu pieteikuma apstrāde var aizkavēties, ja Jūs tā nedarīsiet. Katrai personai, kas ir uzskaitīta Multiple samaksas veidlapā, ir jāpievieno aizpildīta pieteikuma veidlapa un samaksa, ja tas ir nepieciešams.

   Sīkākas ziņas par pieteikuma iesniedzēju

Lūdzam ierakstīt šajā sadaļā sekojošu informāciju:

13. rinda: Norādiet, vai par pieteikumu ir jāmaksā [Lūdzam ņemt vērā: ja jums jau ir darba karte / apliecība, tas nozīmē, ka Jūs jau esat reģistrējies un Jums nav atkārtoti jāmaksā.]
14. rinda: Norādiet, ka pase vai valsts izsniegtā personas apliecība ir pievienota pieteikumam;
15. rinda: Pieteikuma iesniedzēja uzvārds;
16. rinda: Pieteikuma iesniedzēja vārds (-di);
17. rinda: Pieteikuma iesniedzēja dzimšanas datums (diena/mēnesis/gads – piem., 31/01/1970);
18. rinda: Pilns pieteikuma iesniedzēja darba devēja Apvienotajā Karalistē vārds, uzvārda vai nosaukums; un
19. rinda: Pieteikuma iesniedzēja valstspiederība.
Iesniedzot vairākus pieteikumus, lūdzam sastādīt pieteikumu kopsavilkumu un sarakstu ar sīku informāciju par visiem pieteikuma iesniedzējiem uz WRS Multiple maksājuma veidlapas 2. lapas.

  Sīkākas ziņas par maksājumu

Lūdzam norādīt maksājuma veidu 20. rindā, kā arī aizpildīt attiecīgās daļas, kā tas norādīts zemāk:

AK pasta pārskaitījumi

Pasta pārskaitījumi ir jāizraksta uz ‘Home Office’ vārda un uz tiem ir jābūt derīgam pasta nodaļas zīmogam.

Lūdzam pievienot savu pasta pārvedumu veidlapas sākumā un pierakstīt savu vārdu un adresi pasta pārveduma otrajā pusē tam norādītajā vietā. Lūdzam saglabāt čeku par pasta pārvedumu.


AK čeku maksājumi

Čeki ir jāizraksta uz ‘Home Office’ vārda un jāpārsvītro tikai ‘A/C Payee’.

Lūdzam pārliecināties, ka datums un summa (vārdos un ciparos) ir pareizi un ka čeks ir pareizi parakstīts un uz tā ir konta numurs, bankas filiāles numurs un ka čeka numurs ir norādīts maksājuma veidlapā.


Lūdzam pievienot čeku veidlapas sākumā.


Maksājumi ar kredītkarti vai debetkarti
.

Maksājot ar kredītkarti vai debetkarti, ir nepieciešams uzrādīt šādas ziņas:

• kartes numuru; (tas ir garais numurs uz kartes; parasti tas ir 16 ciparus garš);
• samaksātā summa
• maksātāja vārds tā, kā tas redzams uz kartes;
• kartes derīguma sākuma un beigu termiņš;
• Card Verification Value (CVV) (kartes verifikācijas vērtības) kods*
• izdevuma numurs (tikai Maestro AK kartēm); un
• 25. punktā maksājuma veidlapa ir jāparaksta un jāuzraksta datums .
*Card Verification Value (CVV) ir 3 ciparus garš drošības kods. Šo kodu var atrast, apgriežot karti otrādi – virs paraksta ailes: tas sastāv no pēdējiem 3 cipariem

 • Kā pabeigt pildīt savu WRS veidlapu

Ir ļoti svarīgi pabeigt pieteikuma veidlapas aizpildīšanu. Jūsu pieteikuma apstrāde var aizkavēties, ja Jūs neuzrādīsiet visu nepieciešamo informāciju un dokumentus. Lai pārliecinātos, ka Jūsu pieteikums ir pabeigts, Jums jāizdara sekojošais:


Aizpildiet attiecīgās veidlapas daļas, atbildot uz visiem jautājumiem vai atzīmējot lodziņus, kas attiecas uz Jums .


   Lūdzam ņemt vērā, ka termins „Partneris" tādā nozīmē, kādā tas tiek lietots veidlapā un instrukcijās, ietver civilpartneri un viena dzimuma partneri. Termins „Apgādājamie” ietver: dzīvesbiedru, civilpartneri, neprecētu partneri, viena dzimuma partneri un bērnu, kas jaunāks par 18 gadiem.

   1. sadaļa: Pieteikuma veids

  Šī nodaļa domāta, lai noteiktu, vai Jums jau ir izdota reģistrācijas karte un apliecība.

   2. sadaļa: Personīgās ziņas par pieteikuma iesniedzēju

   Šī daļa ir domāta, lai pierakstītu Jūsu personīgos datus. Lūdzam pārliecināties, ka informācija, kuru Jūs iesniedzat, ir arī atrodama Jūsu pasē vai personas apliecībā, jo daļa šīs informācijas tiks drukāta uz Jūsu Strādnieku Reģistrācijas kartes un apliecības.

   Lūdzam ņemt vērā, ka Jūsu dokumenti tiks nosūtīti Jums atpakaļ uz mājas adresi, kas ir norādīta 12. rindā. Ja Jūs vēlaties, lai dokumenti tiktu nosūtīti uz citu adresi, lūdzam attiecīgi aizpildīt veidlapas 13. rindu. Tā var būt, piemēram, Jūsu darba devēja adrese.

   3. sadaļa: Sīkākas ziņas par nodarbinātību

    Šī daļa ir domāta, lai sniegtu sīkākas ziņas par darba devēju, pie kura Jūs strādājat, dažas no tām tiek drukātas uz Jūsu Strādnieka Reģistrācijas apliecības. Ja Jūs strādājiet pie vairākiem darba devējiem, lūdzam nokopēt šo lapu tik daudz eksemplāros ,lai nodrošinātu, ka 4. daļa tiktu aizpildīta attiecībā uz katru no darba devējiem.

   4. sadaļa: Dokumentāri pierādījumi

    Šī daļa ir domāta, lai palīdzētu pārliecināties, ka Jūs esat iesniedzis visus nepieciešamos dokumentus, lai apstiprinātu informāciju, kuru Jūs esat uzrādījis pieteikumā. Tas palīdzēs mums apstiprināt Jūsu dokumentu saņemšanu un saglabāt tos drošībā, kamēr tie atrodas pie mums. Jūsu pase un personas apliecība tiks nosūtīti Jums atpakaļ. Jūsu fotogrāfijas un vēstule no darba devēja netiks atgriezti atpakaļ; tādēļ Jūs varat iesniegt vēstules kopiju nevis oriģinālu.

    Jūsu darba devēja izdotai vēstulei būtu jāapstiprina, kurā datumā Jūs sākāt pie viņa strādāt. Darba piedāvājumi, nodarbinātības noteikumi un nosacījumi un darba līgumi nav pieņemams veids, lai parādītu, kad nodarbinātība ir sākusies.

    Lūdzam pārliecināties, ka Jūsu pase nav bojāta, jo tas var aizkavēt pieteikuma izskatīšanu.

    Lūdzam nesūtīt citus dokumentus, tādus kā laulības apliecība, dokumentus par civilajām partneru attiecībām vai sīkākas ziņas par savām finansēm, tā kā tie netiek prasīti.

    Ja visi nepieciešamie dokumenti netiek pievienoti vai arī ja ir nepieciešami papildu dokumenti, mēs
sazināsimies ar Jums un uzrādīsim atbilstošu sarakstes adresi, uz kurieni būs jānosūta dokumenti.

    Ja Jums jau ir izsniegta reģistrācijas karte un apliecība, Jums ir jāiesniedz:
• vēstules kopija no Jūsu patreizēja darba devēja AK, kas apstiprina Jūsu nodarbinātības sākuma datumu.
   Tas netiek prasīts ar likumu, ja Jūsu pieteikums ir jāatjauno, taču tas palīdzēs mums izskatīt Jūsu pieteikumu. Mēs iesakām nesūtīt darba piedāvājumus, nodarbinātības noteikumus un nosacījumus un darba līgumus.

    Ja Jums nav reģistrācijas kartes un apliecības, Jums ir jāiesniedz:

• vēstules kopija no jūsu patreizēja darba devēja AK, kas apstiprina Jūsu nodarbinātības sākuma datumu (lūdzam ņemt vērā, ka darba piedāvājumi, nodarbinātības noteikumi un nosacījumi un darba līgumi netiks pieņemti);

• divas pases izmēra krāsu fotogrāfijas, kur uz otras puses katrai fotogrāfijai uzrakstīts Jūsu vārds, uzvārds (tām jābūt uz balta fona uzņemtām pases izmēra fotogrāfijām (45mm x 35mm)); Fotogrāfijām jābūt skaidrām un labas kvalitātes, drukātām uz normāla fotopapīra, sejai ir jābūt redzamai pilnībā, bez saules brillēm, cepures vai citām galvas segām, izņemot gadījumus, kad jūs tos valkājat kultūras vai reliģisku iemeslu dēļ;


• derīgas pases vai valsts izsniegtas personas apliecības oriģināls (fotokopijas netiek pieņemtas); un


• maksājums par summu £90,00.

   Lūdzam ņemt vērā, ka iesniedzot vairākus pieteikumus, ir jāpievieno vēstule, kas apstiprina katra pieteikuma iesniedzēja darba sākšanas datumu.

Ja Jūs neiesniedzat visu nepieciešamo informāciju un dokumentus, Jūsu pieteikuma izskatīšana var tikt uz laiku atlikta vai arī tas var tikt nosūtīts Jums atpakaļ.
Kategorija: Home Office | Pievienoja: admin (19.11.2010)
Skatījumu skaits: 1521
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrētie lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]Meklēšana

Lētās aviabiļetes

Latviska Anglija


Šodien vārda diena


 Noderīgas saites


Copyright "Latviska Anglija" © 2019